Lasten Forssan kuvituskuva eri päiväkodeista

Varhaiskasvatus

Tutustu LastenForssa.fi -sivuihin.

Varhaiskasvatussuunnitelma VoxForssa 2019


 

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Toiminta varhaiskasvatuksessa 18.3.-13.4.2020

Valtioneuvoston suositusten mukaan varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. 

Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. 

Valtioneuvosto kuitenkin linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. 

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle esitetään, että varhaiskasvatusmaksuista saa poikkeustilanteen ajalta maksuhyvityksen.

Lautakunta kokoontuu maalis-huhtikuun vaihteessa ja tiedotamme maksuihin liittyvästä päätöksestä heti tiedon saatuamme. Myös mahdolliset muutokset hoitosopimuksiin teemme vasta lautakunnan linjauksen jälkeen.


Tulorekisteri 

Kunnilla on oikeus käyttää kansallista tulorekisteriä maksuja määrätessä 1.1.2020 alkaen.

Tulorekisteristä löytyvät tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksista sekä muista ansiotuloista. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset saadaan tulorekisteristä. Tulorekisteristä ei saada mm. etuustietoja, eläkkeitä, pääomatuloja tai yrittäjän tulotietoja.

Eläke- ja etuustietoja tulorekisteristä saa 1.1.2021 alkaen.

Varhaiskasvatusmaksujen määrittämisessä käytämme kansallista tulorekisteriä vuoden 2020 alusta alkaen. Edelleen kysymme kuitenkin sellaisia palkka- ja työsuhdetietoja, joita ei tulorekisteristä saa.

Lisätietoa tulorekisteristä https://www.vero.fi/tulorekisteri/