Varhaiskasvatus

Lapset kastelemassa kukkia

Varhaiskasvatus muodostaa kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme perustan. Sen tavoitteena on edistää sekä lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia että lasten keskinäistä yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatuksen arjessa lapsi on aina pääosassa.

Varhaiskasvatuksessa toteutuu tavoitteellinen ja suunnitelmallinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Forssassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Päiväaikaisen ja ympärivuorokautisen varhaiskasvatuksen lisäksi myös lasten kotihoitoa tuetaan tietyin kriteerein Forssa-lisällä.

Forssan varhaiskasvatuksessa toimintaa määrittää varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän ohella erityisesti kaupunkistrategia,  LastenForssa -kokonaisuus ja Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli. Forssan laadultaan korkeatasoisessa varhaiskasvatuksessa myös tavoite lapsiystävällisestä kaupungista nivoutuu palveluihin luontaisesti.