Opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoon kuuluu koulun sosiaalityön ja psykologinen toiminta. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. Kouluihin on muodostettu opiskeluhuoltotyöryhmä.

Koulupsykologi

Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tarvittaessa valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen. Koulupsykologi osallistuu myös henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen sekä tarvittaessa huoltajan ja opettajan kanssa kodin ja koulun yhteisneuvotteluihin. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä koulupsykologin puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Näitä voivat olla esimerkiksi koulupelot, koulukiusaaminen tai motivaatio-ongelmat.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilasta hänen koulunkäynnissään ja sosiaalisessa kasvussaan, sekä työskentelee muun koulun henkilökunnan kanssa yleisten koulunkäyntiedellytysten ja oppimisympäristöön liittyvien asioiden parantamiseksi.

Koulukuraattorilta saa apua mm., jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada koulukuraattorilta tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa esim. kotitilanteesta tai kasvatusasioista.

Koulukuraattori toimii oppilaskohtaisesti yhteistyössä oppilaan vanhempien, opettajien ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Kuraattori osallistuu tarpeen mukaan koulussa tai koulun ulkopuolella järjestettäviin oppilaan asioita käsitteleviin palavereihin ja toimii kiinteänä osana koulun opiskeluhuoltoryhmää ja koko opiskeluhuoltoa. Koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus.

Yhteystiedot

Esi- ja perusaste: 

Talsoilan koulu, Heikan koulu, Vieremän koulu ja Koijärven koulu-päiväkoti  
Koulupsykologi Leila Verkkala, puh. 040 220 1394
Koulukuraattori Nadja Koistinen, puh. 050 438 9535 

Monitoimikeskus Akvarellin koulu
Koulupsykologi alaluokat Mia Ristola, puh. 044 901 7476
Koulupsykologi yläluokat Noora Leminen, puh. 045 783 54732
Koulukuraattori Elina Leppäkoski, puh. 050 409 4988 

Keskuskoulu
Koulupsykologi Tytti Sippo, puh. 040 684 1980
Koulukuraattori Tytti Hirvonen, puh. 040 673 9224

Toinen aste:

Forssan ammatti-instituutti
Koulupsykologi Mirva Nummila, puh. 044 901 7451
Koulupsykologi Salla Magga, puh. 041 311 7336
Koulukuraattori Maiju Kossila, puh. 040 484 4915
Koulukuraattori Tuija Kesti, puh. 050 533 5186

Forssan yhteislyseo
Koulupsykologi Tytti Sippo, puh. 040 684 1980
Koulukuraattori Arja Maija Ojanen, puh. 050 911 9992

sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)omahame.fi

Opiskeluhuollon toimipiste sijaitsee os. Sairaalankuja, Torni, 4. krs, Forssa.