Opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoon kuuluu koulun sosiaalityön ja psykologinen toiminta. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. Kouluihin on muodostettu opiskeluhuoltotyöryhmä.

Koulupsykologi

Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tarvittaessa valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen. Koulupsykologi osallistuu myös henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen sekä tarvittaessa huoltajan ja opettajan kanssa kodin ja koulun yhteisneuvotteluihin. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä koulupsykologin puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Näitä voivat olla esimerkiksi koulupelot, koulukiusaaminen tai motivaatio-ongelmat.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilasta hänen koulunkäynnissään ja sosiaalisessa kasvussaan, sekä työskentelee muun koulun henkilökunnan kanssa yleisten koulunkäyntiedellytysten ja oppimisympäristöön liittyvien asioiden parantamiseksi.

Koulukuraattorilta saa apua mm., jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada koulukuraattorilta tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa esim. kotitilanteesta tai kasvatusasioista.

Koulukuraattori toimii oppilaskohtaisesti yhteistyössä oppilaan vanhempien, opettajien ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Kuraattori osallistuu tarpeen mukaan koulussa tai koulun ulkopuolella järjestettäviin oppilaan asioita käsitteleviin palavereihin ja toimii kiinteänä osana koulun opiskeluhuoltoryhmää ja koko opiskeluhuoltoa. Koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus.

Yhteystiedot

Esi- ja perusaste: 

Talsoilan koulu, Heikan koulu, Vieremän koulu ja Koijärven koulu-päiväkoti  
Koulupsykologi, puh. 040 220 1394
Koulukuraattori, puh. 050 438 9535 

Monitoimikeskus Akvarellin koulu
Koulupsykologi alaluokat, puh. 0400 405865
Koulupsykologi yläluokat, puh. 045 783 54732
Koulukuraattori, puh. 050 409 4988 

Keskuskoulu
Koulupsykologi, puh. 040 684 1980
Koulukuraattori, puh. 040 673 9224

Toinen aste:

Forssan ammatti-instituutti
Koulupsykologi, puh. 044 901 7451
Koulupsykologi, puh. 041 311 7336
Koulukuraattori, puh. 040 484 4915
Koulukuraattori, puh. 050 533 5186

Forssan yhteislyseo
Koulupsykologi, puh. 040 684 1980
Koulukuraattori, puh. 050 911 9992

sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)omahame.fi

Opiskeluhuollon toimipiste sijaitsee os. Sairaalankuja, Torni, 4. krs, Forssa.