Perusopetus

 

Opetustoimi kehittää yhtenäistä perusopetusta. Oppilaille pyritään rakentamaan ehyt ja yhtenäinen oppimispolku esiopetuksesta perusopetuksen yhdeksänteen luokkaan. Lisäksi kehitetään oppilashuoltoa seutukunnallisesti sekä erityisopetusjärjestelyjä siten, että tulevaisuuden haasteisiin kyetään vastaamaan.

Koulutuksen järjestäjä, Forssan kaupunki, osoittaa koulunsa alkaville lapsille lähikoulun. Ilmoitus lähikoulusta postitetaan huoltajille aina helmikuun loppuun mennessä. Huoltaja voi hakea lapselleen myös oikeutta aloittaa koulu muussa kuin omassa lähikoulussa (ns. toissijainen koulu). Helmikuussa postitettavan ilmoituksen mukana ovat ohjeet toissijaiseen kouluun hakemisesta.

Forssan kaupungin koulutoimi toimii ns. lähikouluperiaatteen mukaisesti. Lapsen oppimista ja kasvamista tuetaan omassa lähikoulussa. Mikäli oman koulun tukitoimet eivät ole riittäviä, voi lapsi siirtyä Akvarellin koulun pienryhmiin. Akvarellin koululla toimii koko Forssan seutukunnan erityisen tuen keskus, jossa voi tarvittaessa opiskella koko perusopetuksen.

Forssassa toimii kaksi yhtenäistä, vuosiluokkien 1-9, peruskoulua. Molempiin yhtenäiskouluihin siirtyy oppilaita seitsemännelle vuosiluokille Forssan muista alakouluista.