PEDAGOGINEN SUUNNITTELU

Monitoimikeskuksen pedagogista suunnittelua tukemaan asetettiin 1.9.2018 alkaen johtoryhmä, jossa on edustettuna esimiehet kaikista neljästä yksiköstä, joiden nykyinen toiminta tulee siirtymään valmistuvaan rakennukseen, projektipäällikkönä kasvatus- ja opetuspäällikkö, sivistysjohtaja, sihteeri sekä Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan edustaja.

Pedagogisen suunnittelun tavoitteena on luoda arvoperustaltaan merkityksellinen, periaatteiltaan vahva ja sisällöltään ajantasainen pedagoginen suunnitelma, joka ensivaiheessa mahdollistaa monitoimikeskuksen arkkitehtisuunnittelun. Myöhemmin suunnitelma tarkentuu ja toimii tukena ko. yksikössä työyhteisön pedagogiselle toiminnalle, sillä se määrittelee ne linjaukset, joille rakennetaan yksikön kasvatus- ja opetustoiminta.

Suunnitelmaan sitoutuminen on oleellinen osa monitoimikeskuksen toimijoiden yhteistä toimintakulttuuria ja siksi sekä lapset että tulevan työyhteisön jäsenet tulevat osallistumaan vahvasti ko. suunnitelman laatimiseen ja sen taustalla käytävään pedagogiseen keskusteluun.