PÄÄTÖKSENTEKO

11.6.2018

Palveluverkkoselvityksen sekä pitkällisen valmistelun pohjalta kaupunginvaltuusto teki 11.6.2018 päätöksen monitoimikeskusmuotoisen rakennuksen suunnittelun aloittamisesta nykyisen Tölön koulun viereiselle tontille. Päätöksen mukaan rakennukseen tullaan sijoittamaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluja – so. nykyisten Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminta – sekä mahdollisuuksien mukaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia palveluja (esim. oppilashuollon, nuorisotoimen ja vapaa-aikatoimen palveluja).

SYKSY 2018

Heikentyneen taloustilanteen johdosta syksyllä 2018 laadittu taloudentasapainottamisohjelma velvoitti myös monitoimikeskuksen valmistelun osalta tarkastelemaan uudelleen monitoimikeskukseen sisältyviä palveluja sekä siihen liittyvän liikuntasalin kokoa.

Monitoimikeskuksen hankesuunnitelma valmistui 2018. Hankesuunnitelma käsittää Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminnot. Monitoimikeskus –hanke on yksi kaupungin merkityksellisimmistä hankkeista ja yhteistoimintamahdollisuuksiltaan huomattava.

SYKSY 2018 – SYKSY 2019

Asiaa valmisteltiin ja käsiteltiin useamman kerran eri toimielimissä aina syksyyn 2019 saakka.

25.3.2019

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2019 kokouksessaan Forssan uuden monitoimikeskuksen suunnittelun periaatteista. Monitoimikeskuksesta tulee varhaiskasvatuksen ja peruskoulun 1.-9.-luokkien, sekä pienryhmien oppimiskeskus. Monitoimikeskukseen suunnitellaan lisäksi n. 1200 m² lattiapinta-alan liikuntasali. Liikuntasalin rakentamiseen haetaan valtionavustusta.

Monitoimikeskuksen arkkitehtisuunnittelun toteuttamisvaihe kilpailutettiin syksyllä 2018 ja tarjouskilpailun voitti Parviainen Arkkitehdit Oy. Pääsuunnittelijana tulee toimimaan Jani Ristimäki.

9.9.2019

Forssan kaupunginvaltuusto päätti 9.9.2019, että monitoimikeskuksen suunnittelua on syytä jatkaa niin, että keskukseen rakennetaan 640 m² suuruinen liikuntasali ja että ensikertaista kalustusta, hankevarauksia ja mahdollisia purkukustannuksia huomioon ottamatta keskuksen tavoitehinta on enintään 21.000.000 euroa. Valtuusto totesi kaupungin ratkaisevan monitoimikeskuksen rakentamisen lopullisten rakennuspiirustusten perusteella.

11.9.2020

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä monitoimikeskuksesta laaditut suunnitelmat urakkalaskentaa ja toteutusta varten kokouksessaan 22.6.2020. Samassa kokouksessa kaupunginvaltuusto hyväksyi monitoimikeskusta koskevan investoinnin nettokustannuksiksi enintään 21 miljoonaa euroa kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.9.2019 tehdyin rajauksin.

Valtuuston päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeutta vaadittiin kumoamaan Forssan kaupunginvaltuuston päätös ja kieltämään päätöksen täytäntöönpano valituksen käsittelemisen ajaksi. Perusteena valitukselle oli päätöksen syntyminen virheellisessä järjestyksessä.

Kaupunginvaltuusto kumosi 22.6.2020 pidetyn kokouksen valituksenalaisen päätöksen kokouksessaan 17.8.2020, jolloin päätöstä koskeneen valituksen käsittely kävi tarpeettomaksi. Päätöksen kumoamisen jälkeen kaupunginvaltuusto käsitteli asian uudelleen ja teki uuden päätöksen, jossa kaupunginvaltuusto hyväksyi monitoimikeskuksen rakentamista koskevat suunnitelmat ja nettokustannukset.

13.10.2020

Forssan kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuun kokouksessaan monitoimikeskuksen kokonaiskustannusarvioksi 24,2 miljoonaa euroa. Samalla päätettiin rakentamisen aloittamisesta. Monitoimikeskuksen rakennustyöt päätettiin kilpailuttaa jaettuna urakkana.

Forssan kaupunginhallitus valitsi monitoimikeskuksen urakoitsijat kokouksessaan 12.10.2020. Pääurakoitsijaksi ja rakennustöiden urakoitsijaksi kaupunginhallitus valitsi Tammelan Tasorakennus Oyn. Maanrakennusurakoitsijaksi valikoitui Forssan Ympäristöurakointi Oy, runkourakoitsijaksi Parma Oy, vesikattourakoitsijaksi Tep Roof Pohjanmaa Oy, putkiurakoitsijaksi Are Oy, ilmanvaihto- ja sähköurakoitsijaksi Caverion Suomi Oy ja rakennusautomaatiourakoitsijaksi BSV Automaatio Oy. Urakkasopimukset allekirjoitetaan kaupungin ja urakoitsijoiden toimesta noin kuukauden päästä, kun valitusajat ovat päättyneet.

13.11.2020

Monitoimikeskuksen urakkasopimukset allekirjoitettiin allekirjoitustilaisuudessa, joka järjestettiin Forssan kaupungintalolla perjantaina 13.11.2020.

16.11.2020

Maanantaina 16.11.2020 alkoivat monitoimikeskuksen rakennustyöt.