Perusopetus

Akvarellin koulun tilat

Akvarellin peruskoulun suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu tilojen muuntojoustavuus. Kaikki tilat ovat monikäyttöisiä, esteettömiä ja turvallisia. Suljettavaa tilaa löytyy hiljaiselle keskittymistä vaativalle työskentelylle sekä myös avoimempaa tilaa ryhmätöille ja yhteiselle tekemiselle.   

Materiaalivalinnoissa, toiminnan suunnittelussa ja muissa asioissa edistetään järkivihreitä ratkaisuja ja kestävää elämäntapaa. 

Turvallisuutta ja kiireettömyyttä tuetaan suunnittelemalla huolellisesti lasten ja oppilaiden sisääntulot ja säilytysjärjestelmät. Akvarellin koulu on kengätön rakennus. Akustoinnissa on huomioitu uusimmat ratkaisut. Pintamateriaalit ja värimaailma lisäävät tiloissa koettavaa harmoniaa. Valaistuksen on säädeltävä ja se hyödyntää hyvin myös luonnonvaloa.

Akvarellin koulussa tullaan toteuttamaan liikkuvaa elämäntapaa – muun muassa Liikkuvan koulun ja varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteuttaminen. Tilojen ja koulun pihan suunnittelussa korostuvat ratkaisut, jotka lisäävät oppilaiden aktiivisuutta ja luontaista halua leikkiä ja liikkua. Huomiota kiinnitetään myös välitunnilla viihtymiseen (oleilu, liikunta jne.).

Opetusvälineet ja opetusteknologia mahdollistavat (mobiilin) nykyaikaisen oppimisen koulussa ja sen lähiympäristössä. Monitoimikeskuksen informaatiojärjestelmä on integroitu soveltuvaksi muihin infojärjestelmiin (koti ja päiväkoti/koulu).

Akvarellin koulu on toiminnan, tutkimisen ja tekemisen ympäristö. Toiminnalliset opetustilat (kotitalous, käsityöt, musiikki jne.) on tuotu keskiöön niin avoimesti, kun se on turvallisuus huomioiden mahdollista. Erilaiset pajat/ateljeet lisäävät ohjattua ja omaehtoista tutkimista ja oppimista. Tärkeää on myös läpinäkyvyys/ikkunallisuus sekä rakennuksen sisällä että sisältä rakennettuun ympäristöön ja luontoon.

Akvarellin koulun opetuksen pedagogiikka

Akvarellin tilat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat hyvin nykyisen opetussuunnitelman vaatimukset. Lähtökohtana Akvarellissa on yhteisopettajuus.