Kaupungin varautuminen

Forssan kaupungin virastot ja liikelaitokset varmistavat toimintansa jatkuvuudenhallinnalla sekä muilla kriisien hallitsemiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Kaupunki on suunnitellut toimintamallit esimerkiksi sään ääri-ilmiöistä tai muista ennalta arvaamattomista tilanteista aiheutuviin häiriöihin ja kaupunki tekee turvallisuusyhteistyötä valtionhallinnon viranomaisten kanssa. 

Kunnan palvelut häiriötilanteissa

Häiriötilanteiden johtoryhmä

Kaupungin johtoryhmä muodostaa myös häiriötilanteiden johtoryhmän.  Ryhmää voidaan täydentää palvelualojen asiantuntijoilla ja viranomaisten edustajilla.

Viestintä häiriötilanteissa

Häiriötilanteissa kaupunki pyrkii viestinnässään käyttämään mahdollisimman montaa kanavaa rinnakkain. Yleisimmin käytetyt kanavat ovat kaupungin verkkosivut, kaupungin Facebook-sivut ja paikalliset tiedotusvälineet. Kaupunki ei voi itse päättää vaaratiedotteen lähettämisestä tiedotusvälineisiin, vaan päätöksen tekee viranomainen, esimerkiksi pelastuslaitos tai poliisi.