Indikaattoritietoja Forssasta

Tavoitteellinen ja vaikuttava HyTeTu-työ perustuu mahdollisimman kattavaan kuntalaisten hyvinvoinnin tilan arviointiin. Hyvinvointityön tiedonlähteet ovat suureksi osaksi tilasto- ja indikaattoripankkeja, kuten THL:n ylläpitämät Sotkanet- ja TEAviisari -tietopalvelut, mutta myös esimerkiksi paikalliset kyselyt ja arvioinnit ovat tavoiteltavia niiden kuvatessa forssalaisia olosuhteita. Vähimmäistietosisältö on vähimmäistason tietoa, jonka THL on valmistellut ehdotukseksi kuntien käyttöön ja sen tarkoituksena on kuvata indikaattorit, joilla voi riittävän tarkasti seurata asukkaiden hyvinvoinnin tilaa ja toiminnan vaikutuksia sekä kohdentaa resursseja hyvinvointityöhön. HYTE-kertoimen indikaattorit kohdentuvat kunnan tekemään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön ja niiden toteutuminen toimii siten kannustimena HyTeTu-työssä.

Ajantasaistietoa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tilasta Forssassa tullaan käyttämään sekä havaittujen hyvinvointivajeiden korjaamiseen että ennaltaehkäisevän työn kohdentamiseen. Lisäksi pyritään pääsemään perille hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden alenemaa aiheuttaviin juurisyihin ja mahdollisuuksien mukaan korjaamaan niitä. Forssassa tarkasteltavat hyvinvointiosoittimet on siis valittu hyvinvointityön edistämisen perustein.