edunvalvontatoimielimet

Lakisääteisinä edunvalvontatoimieliminä Forssassa toimivat vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto sekä vammaisneuvosto. Vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto ovat paikallisia toimielimiä ja vammaisneuvosto toimii Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän yhteisenä, seudullisena toimielimenä.

Forssan kaupungin vanhusneuvosto edistää ikääntyneiden ihmisten osallistumista ja vaikuttamista kaupungin päätöksentekoon sekä kohen­taa ikäihmisten, viranomaisten sekä eläkeläis- ja yhteistoimintaa. 

Vammaisneuvoston eli VaNe:n tehtävänä on edesauttaa vammaisten henkilöiden, viranomaisten ja vammaisjärjestöjen yhteis­toimintaa sekä vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon Forssan seudun kunnissa. Lisäksi VaNe edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön sekä harrastus- ja kult­tuuritoimintaan. 

Nuorisovaltuusto eli NuVa edustaa Forssan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valitun nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kan­taa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. NuVa auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa ja tiedottaa näille kuntien päättäjien toiminnasta. 

Ko. edunvalvontatoimieli­met ovat nimenneet keskuudestaan edustajat vastaaviin Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimielimiin.