Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen eli HyTeTu-työ on kunnan merkittävä tehtävä. Laaja-alainen HyTeTu-työ ulottuu kaikille elämänalueille ja kohdistuu kaikkiin väestöryhmiin, sillä palveluiden ja tuen tarpeet vaihtelevat yksilöllisesti ihmisten ja heidän elämäntilanteidensa mukaan. Tavoitteena on varmistaa myös tulevien sukupolvien hyvinvointi. HyTeTu-työ perustuukin mahdollisimman kattavaan kuntalaisten hyvinvoinnin tilan arviointiin. Kunnan yhteistyökumppaneita hyvinvointityössä ovat hyvinvointialue, yhteisöt, järjestöt, yritykset, seurakunnat, alueelliset toimijat sekä vapaaehtoiset kuntalaiset. Lisäksi yksittäiset kuntalaiset vaikuttavat omaan ja lähiyhteisönsä hyvinvointiin ja terveyteen huolehtiessaan niistä omien voimavarojensa puitteissa.

Forssassa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen taustaperiaatteita ovat yhdenvertaisuuden edistäminen, osallisuuden mahdollistaminen ja monitoimijaisuuden kunnioittaminen. Suunnitelmakauden 2022–2025 HyTeTu-työn päätavoite Forssassa on hyvinvoiva forssalainen ja asukkaan hyvä arki ja työn pääviesti kuntalaisille on: SINÄ OLET TÄRKEÄ. Palvelulupaukset suunnitelmakaudelle kunnan palvelujen ja toimintojen HyTeTu-työn tukemiseksi ovat: