aA
 
 
aA
 

Vesihuollon vapautukset

Kuvassa nurmikolla kukkivat valkokukkaiset kaunokaiset
 
 

VESIHUOLLON VAPAUTUKSET

Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisestä voi hakea vapautusta (pdf). Vapautus on vesihuoltolain 11 §:n mukaan myönnettävä, jos liittyminen on kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutonta eikä vapauttaminen vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella. Liittyminen voi olla kohtuutonta liittymisestä aiheutuvien kustannusten, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi.

Vesijohtoon liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä on oltava käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Talousveden laatu tulee osoittaa talousvesitutkimuksella. Kaikista kaivoista tutkitaan sameus, väri, haju pH, rauta mangaani, KMnO4-luku, kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, fluoridi, Escherichia coli, koliformiset bakteerit ja suolistoperäiset enterokokit. Edellisten lisäksi porakaivoista tutkitaan radon ja arseeni. Ohje (pdf) talousveden laadun tutkimisesta.

Jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä jätevesien kokoaminen ja käsittely eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

HAKEMUKSET JA ILMOITUKSET TOIMITETAAN OSOITTEESEEN:

Forssan kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimi, PL 62, 30100 Forssa tai
Turuntie 18, kaupungintalo 3. krs tai
tekninen@forssa.fi.


 


  
 

  Tuo yhteystietoja

 Valitse näytettävät henkilöt Lisää yhteystieto


YHTEYSTIEDOT

Ympäristöpalvelut
Kaupungintalo, 3. kerros
Turuntie 18, PL 62, 30101 Forssa


 


Henna Moisander

ympäristötarkastaja

03 4141 5271 

etunimi.sukunimi (at) forssa.fi


 


Niina Salminen-Åberg

ympäristöpäällikkö

03 4141 5267

niina.salminen(at)forssa.fi 


   

 
 Lisää uusi Näytä kaikki Tyhjennä lista Kopioi arvot toisesta listasta  


LOMAKKEET


 
 


  
 


   

 
 Lisää uusi Näytä kaikki Tyhjennä lista Kopioi arvot toisesta listasta  


LINKIT


 
 


  

 

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit