Ympäristönsuojeluviranomaisen nähtävillä olevat asiakirjat

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa.  Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn sekä maa-aineslupamenettelyyn liittyviä hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä kuulutusajan, joka yleisesti on 37 vuorokautta. Hakemuksiin liittyvät kuulutukset ovat nähtävillä Forssan kaupungin ilmoitustaululla sekä toiminnan sijaintikunnan ilmoitustaululla: Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä

HakemusHakijaKuntaKuulutusaika
Eläinsuojan ilmoitus
-liitteet
Markkula Liisa ja MattiJokioinen3.11.2020 - 10.12.2020
YmpäristölupahakemusHumppilan Kaukolämpö OyHumppila23.10.2020 - 30.11.2020
Maastoliikennelain mukainen lupa
- liite
- reittikartta
Istira OyTammela4.11.2020 - 11.12.2020


Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen 2020

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat käynnistäneet kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen. 

Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräyksetForssaHumppilaJokioinenTammelaYpäjä
Luonnos 6/2020ForssaHumppilaJokioinenTammelaYpäjä
Luonnos perusteluiksi  (kuntien yhteiset)


Ehdotus ympäristönsuojelu- määräyksiksi 9/2020ForssaHumppilaJokioinenTammelaYpäjä
Perustelut 9/2020(kuntienyhteiset)


 Luonnokset ympäristönsuojelumääräyksiksi ja perustelut ovat olleet nähtävillä 1.7.2020 - 31.8.2020.  Saadut lausunnot ja mielipide on huomioitu ehdotusten laadinnassa. Ehdotuksent tulevat valtuustojen käsiteltäväksi syksyn 2020 aikana. Tavoite on, että uudet ympäristönsuojelumääräykset tulisivat voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,
puh. 050 5640009, niina.salminen (at) forssa.fi

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivittäminen 2020

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat käynnistäneet ympäristönsuojeelun taksan  päivittämisen.  Taksan päivittämiseen vaikuttaa eniten muuttunut lainsäädäntö.

Voimassa olevat ympäristönsuojeluviranomaisen taksat, tilanne 1.5.2020 (pdf).

ForssaHumppilaJokioinenTammelaYpäjä

Taksan muutokset:

Forssa
voimaan 1.9.2020


Humppila
voimaan 1.9.2020Jokioinen
voimaan 1.9.2020


Tammela
voimaan 1.9.2020

Ypäjä
ehdotusMaa-ainestaksan päivittäminen 2020

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat käynnistäneet maa-ainestaksan  päivittämisen.  Taksan päivittämiseen vaikuttaa eniten muuttunut lainsäädäntö.

Voimassa olevat maa-ainestaksat, tilanne 1.5.2020 (pdf).

ForssaHumppilaJokioinenTammelaTaksan muutokset:
Forssa
voimaan 1.9.2020, valvonnan osalta 1.1.2021Humppila
voimaan 1.9.2020, valvonnan osalta 1.1.2021
Jokioinen
voimaan 1.9.2020, valvonnan osalta 1.1.2021Tammela
voimaan 1.9.2020, valvonnan osalta 1.1.2021


Ypäjä
ehdotus