Ympäristönsuojeluviranomaisen nähtävillä olevat asiakirjat

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa.  Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn sekä maa-aineslupamenettelyyn liittyviä hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä kuulutusajan, joka yleisesti on 37 vuorokautta. Hakemuksiin liittyvät kuulutukset ovat nähtävillä Forssan kaupungin ilmoitustaululla sekä toiminnan sijaintikunnan ilmoitustaululla: Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä

Hakemus / PäätösHakijaKuntaKuulutusaika
Ympäristölupahakemus
- hakemuksen liitteet
Internetissä ei julkaista seuraavia liitteitä: kiinteistörekisteriote ja maanomistajan suostumus
Tammelan kunnan vesilaitosTammela13.5.2022 - 20.6.2022
Maa-aineslain mukainen hakemus
- voimassa oleva lupa
- luvan siirto 2020
- nykytilanne
- leikkauspiirrokset
- käyttökohteet
- sijaintikartta
Peltolan Kone OyJokioinen13.5.2022-13.6.2022