Ympäristönsuojeluviranomaisen nähtävillä olevat asiakirjat

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa.

Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn sekä maa-aineslupamenettelyyn liittyviä hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä kuulutusajan, joka yleisesti on 30 vuorokautta. Hakemuksiin liittyvät kuulutukset ovat nähtävillä Forssan kaupungin ilmoitustaululla sekä toiminnan sijaintikunnan ilmoitustaululla: Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä.

HakemusHakijaKuntaKuulutusaika
Ilmoitusmenettelyhakemus
  - Liitteet
Saha EskoHumppila5.3.2020 - 14.4.2020
YmpäristölupahakemusHumppilan Repo RyHumppila7.3.2020 - 14.4.2020
Ilmoitusmenettelyhakemus
 - Liitteet
Eerikäinen Anna ja OsmoHumppila18.3.2020 - 24.4.2020


Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen 2020

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat käynnistäneet kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen. Kuntalaisille varataan mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Päivitetyt kuntien ehdotukset asetetaan myöhemmin nähtäville niiden valmistuttua.

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 4.5.2020:
Forssan seudullinen ympäristönsuojelu
postitse: PL 62, 30101 Forssa tai
sähköpostilla: ymparisto (at) forssa.fi

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,
puh. 050 5640009, niina.salminen (at) forssa.fi 

Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset, tilanne 1.1.2020 (pdf):

ForssaHumppilaJokioinenTammelaYpäjä