Jätehuollon valvonta

Ilmoitukset mm. roskaantumisesta : ymparisto@forssa.fi

Jätehuollon kolmijako:

Jätehuoltomääräykset

Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelainsäädäntöön ja jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia määräyksiä. Poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta voi myöntää vain jätehuoltoviranomainen.  

Järjestetty jätteenkuljetus

Jätelautakunta on kokouksessaan 16.6.2015 päättänyt, että Forssassa kiinteistön jätehuolto järjestetään jatkossakin kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena.

Jätehuollon valvontaviranomainen

Jätehuollon valvontaviranomaisena Forssassa toimii ympäristölupalautakunta.
Jätehuollon valvontatehtäviä ovat mm.