Jätehuollon valvonta

Ilmoitukset mm. roskaantumisesta: ymparisto@forssa.fi 

Jätehuollon kolmijako: 

Jätehuollon valvontaviranomainen

Jätehuollon valvontatehtäviä ovat mm.


Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia määräyksiä. Poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta voi myöntää vain jätehuoltoviranomainen.