aA
 
 
aA
 

Haja-asutuksen jätevedet

Kuvassa nurmikolla kukkivat valkokukkaiset kaunokaiset
 
 

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET

Ennen vuotta 2004 rakennettujen, ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on saatettava talousjätevesiasetuksen (lain muutos 19/2017) mukaiseen kuntoon 31.10.2019 mennessä. Asetus koskee haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueella. Asetuksessa on määrätty jätevesille puhdistusvaatimukset, joita on tarkennettu ympäristönsuojelumääräyksissä. Muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jossa jätevesijärjestelmän saneerauksen ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan. Uusien kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaiset puhdistusvaatimukset heti.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on ensisijaisesti liityttävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon.

Poikkeus saneerausaikatauluun
Jos kiinteistön jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, iäkästä kiinteistönhaltijaa (syntynyt ennen 9.3.1943) voi koskea ns. automaattivapautus säädöksen noudattamisesta. Tätä poikkeusta ei sovelleta uusiin kiinteistöihin.