Seudullinen ympäristönsuojelu

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa. Vaikka tehtävien hoidosta vastaa Forssan kaupunki, säilyy kaikissa kunnissa omat ympäristönsuojeluviranomaiset, kuten lautakunnat ja jaokset.
Asiakirjat pyydetään lähettämään osoitteeseen ymparisto@forssa.fi.

Käyntiosoite on Forssan kaupungintalo, Turuntie 18, 30100 Forssa (avoinna ma-pe 9-15).
Postiosoite on Forssan seudullinen ympäristönsuojelu, PL 62, 30101 Forssa.
Forssan kaupungin puhelinvaihde: p. 03 41 411 (ma-pe 9.00-15.00).

ympäristönsuojeluviranomainen

Lakisääteisistä tehtävistä yleisimpiä ovat lupien ja ilmoitusten käsittely sekä
lausuntojen antaminen. Seudullisen yksikön alueella ympäristönsuojeluviranomaisia ovat:

Forssassa ympäristölupalautakunta
Humppilassa tekninen lautakunta
Jokioisilla teknisen lautakunnan lupajaosto
Tammelassa ympäristölautakunta
Ypäjällä teknisen lautakunnan lupajaosto

Henkilöstö

Ympäristötarkastaja Veera Hyvärinen: