Väestönsuojelu

Valtio, kunnat ja julkiset laitokset ovat velvollisia huolehtimaan erilaisin suunnitelmin ja valmisteluin toimintansa jatkumisesta myös poikkeusoloissa. Tätä kutsutaan julkishallinnon vastuulla olevaksi väestönsuojeluksi.

Väestönsuojelulla tarkoitetaan kaikkea poikkeusoloissa suoritettavaa ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa. Normaalioloissa väestönsuojelulla tarkoitetaan edellä mainittuihin tehtäviin varautumista.