aA
 
 
aA
 

Kaupungin varautuminen

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen sammutuskalustoa
 
 

Kaupungin varautuminen


Forssan kaupungin virastot ja liikelaitokset varmistavat toimintansa jatkuvuudenhallinnalla sekä muilla kriisien hallitsemiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Kaupunki on suunnitellut toimintamallit esimerkiksi sään ääri-ilmiöistä tai muista ennalta arvaamattomista tilanteista aiheutuviin häiriöihin ja kaupunki tekee turvallisuusyhteistyötä valtionhallinnon viranomaisten kanssa. 

Kunnan palvelut häiriötilanteissa

Häiriötilanteiden johtoryhmä
Kaupungin johtoryhmä muodostaa myös häiriötilanteiden johtoryhmän.  Ryhmää voidaan täydentää palvelualojen asiantuntijoilla ja viranomaisten edustajilla.

Viestintä häiriötilanteissa
Häiriötilanteissa kaupunki pyrkii viestinnässään käyttämään mahdollisimman montaa kanavaa rinnakkain. Yleisimmin käytetyt kanavat ovat kaupungin verkkosivut, kaupungin Facebook-sivut ja paikalliset tiedotusvälineet. Kaupunki ei voi itse päättää vaaratiedotteen lähettämisestä tiedotusvälineisiin, vaan päätöksen tekee viranomainen, esimerkiksi pelastuslaitos tai poliisi.

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit