aA
 
 
aA
 

Suunnittelutarve ja poikkeamislupa

Omakotitalon rakennusvaihe
 
 

suunnittelutarve ja poikkeamislupa

Kun rakennetaan haja-asutusalueelle eli asemakaava-alueen ulkopuolelle, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ja / tai poikkeamislupa ennen rakennusluvan hakemista.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista. Suunnittelutarveratkaisumenettelyssä selvitetään siis, saako hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. Menettely ei koske olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista.

poikkeamislupa

Poikkeamislupa on tarpeen silloin, kun suunniteltu rakennushanke ei täytä kaikkia rakentamisen tavallisia edellytyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi:

Poikkeamisia koskevat säännökset ovat suhteellisen vaikeaselkoisia, ja on hyvä ottaa yhteyttä kaupungin rakennusvalvontaan ennen hakemuksen tekemistä. 

 

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja
(03) 4141 5320
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Jari Salmisto
tarkastusinsinööri, LVI-tarkastaja
(03) 41 41 5608
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Saini Hallikainen
lupasihteeri
(03) 4141 5323
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi