Forssan Tammelan Jokioisen Ypäjän Humppilan logot

Forssan seudullisen rakennusvalvonnan kaikki luvat ja ilmoitukset haetaan
sähköisen asiointipalvelun kautta.

Forssan kaupungilla ja Jokioisten kunnassa on käytössä sähköinen arkisto,
lupaprosessi toimii täysin sähköisenä.

Tammelan, Humppilan ja Ypäjän kuntien lupiin liittyvä aineisto tulee toimittaa rakennusvalvontaan myös paperisina arkistointia varten.
Pääpiirustukset ja erityissuunnitelmat kahtena kappaleena ja muut asiakirjat  sekä hakemus yhtenä kappaleena.

Sähköinen asiointipalvelu toimii luvanhakemisen lisäksi myös kommunikointivälineenä asiakkaan ja rakennustarkastajan välillä. Kun lupa/ilmoitus on perustettu palveluun hankkeesta voi kysellä lisätietoa ennakkokyselyn kautta. Viestit tallentuvat hankkeen alle ja ovat sieltä luettavissa koko prosessin ajan. Sähköinen asiointipalvelu on käytössä 24/7 eikä hakemuksen jättäminen ole aikaan eikä paikkaan sidottu.

 Luvan hakijalla tulee olla käytössä oleva sähköpostiosoite. Hakemuksen jättäminen vaatii vahvan sähköisen tunnistautumisen. 

Pääsuunnittelija tai/ja hankkeeseen ryhtyvä täyttää hakemuksen. Lupaa haetaan rakennuspaikan omistajan/haltijan nimellä. Hakemukseen voi liittää tarvittaessa valtakirjan luvan hakemista varten. 

Ohjelma neuvoo ja opastaa hakemuksen täyttämisessä.
Seuraavaksi on koottu muutamia hyödyllisiä neuvoja hakemuksen täyttämiseen. 

Neuvoja luvan hakemiseen 

Sähköinen asiointipalvelu

Lisätietoja rakennusvalvonta@forssa.fi