Rakennusvalvonnan taksa

Forssan kaupungin ympäristölupalautakunta on kokouksessaan 15.11.2022 § 73 hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavan maksutaksan. Taksa tulee voimaan 1.1.2023

Seudullisen rakennusvalvonnan voimassa olevat taksat:

ForssaHumppilaJokioinenTammelaYpäjä