Rakennusvalvonnan taksa

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.
Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut.

Luvassa määrätyt katselmukset on pidettävä luvan voimassa ollessa ja katselmusten toimittamista on pyydettävä rakennusvalvontaviranomaiselta luvan voimassa ollessa.

Seudullisen rakennusvalvonnan voimassa olevat taksat:

Forssan kaupunki  taksa 1.1.2024 lähtien (pdf)

Humppilan kunta  taksa 1.6.2019 lähtien (pdf)

Jokioisten kunta  taksa 19.2.2024 lähtien (pdf)

Tammelan kunta taksa 1.1.2017 lähtien (pdf)

Ypäjän kunta taksa 1.2.2016 lähtien (pdf)