Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä eli kaivamista, louhimista ja täyttämistä sekä puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa:

puiden kaataminen tammelaN, humppilaN, jokioiSTEN ja ypäjäN kuntien asemakaava- alueella

Rakennustarkastaja määrittää maisematyölupa tarpeen tapauskohtaisesti.

Forssan seudullisen rakennusvalvonnan kaikki luvat ja ilmoitukset haetaan
sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköinen asiointi

Forssan kaupungilla ja Jokioisten kunnassa on käytössä sähköinen arkisto,
lupaprosessi toimii täysin sähköisenä.

Puiden kaataminen FORSSAN KAUPUNGIN asemakaava-alueella

Forssan kaupungin Forssan toimintaohje (pdf) koskien puiden kaatamista asemakaava-alueella 1.11.2017 alkaen.

Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen p. 03 4141 5320 määrittää lupa tarpeen.

Tarvittavat asiakirjat:

1. Maisematyölupahakemus (1 kpl )

2. Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta ( 1 kpl ), tarvittaessa

3. Ote asemakaavasta tai yleiskaavasta ( 1 kpl )

4.  Selvitys naapurin kuulemisesta ( 1 kpl / naapuri ), tarvittaessa

5. Maisematyötä koskeva suunnitelma, tasopiirustukset, leikkaukset ja muut tarpeelliset selvitykset hankkeen arvioimiseksi ( 2 kpl ), tarvittaessa