Maakuntamuseon antama
opastus ja neuvonta

Hämeenlinnan kaupunginmuseo toimii Kanta-Hämeen alueellisena vastuumuseona. Alueellinen vastuumuseo toimii rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena. Hämeenlinnan kaupunginmuseo muun muassa neuvoo paikallisia toimijoita rakennetun kulttuuriympäristön hoidossa ja korjauksessa sekä toimii lausunnon antajana Kanta-Hämeen kuntien kaavoitus- ja rakennuslupa-asioissa. Lisäksi kaupunginmuseo tutkii, dokumentoi ja inventoi kulttuuriympäristöjä, rakennusperintöä ja arkeologista kulttuuriperintöä maakunnassa.

Hämeenlinnan kaupunginmuseo - Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo