MITTAUSPALVELUT

Suorittaa erilaisia mittaus- ja maastoon merkintä tehtäviä, kartoituksia, erikoismittauksia ja maaperätutkimuksia muun muassa kartantuotannon, kiinteistömuodostuksen, suunnittelun ja rakentamisen tarpeita varten.
Mittauspalvelun asiakkaita ovat pääosin kaupungin eri hallintokunnat ja muut kunnat.
Mittauspalvelun laskutus perustuu Forssan kaupungin teknisen lautakunnan hyväksymään palveluhinnastoon.

Rakennuksen paikalleenmerkintä ja sijaintikatselmus

Rakennusluvan ehdoissa voidaan edellyttää rakennuksen paikalleenmerkintää ja/ tai sijaintikatselmusta. Tällöin rakentajan tulee tilata Maankäyttöpalveluista ennen rakennustyön aloittamista rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkintä maastoon. Merkintä voidaan tehdä joko linjapukkeihin tai paaluihin.
Rakennuksen perustusten valmistuttua suoritetaan asiakkaan tilauksesta sijaintikatselmus, jossa todetaan rakennuksen sijainti ja korkeusasema suhteessa luvan mukaisiin ehtoihin.

Rajan osoittaminen

Tontin omistajan tai haltijan tilauksesta osoitetaan asemakaava-alueella (= kaupungin rekisterinpitoalue) rajan paikka puupaaluin, esimerkiksi aidan rakentamista varten. Hävinneen rajapyykin korvaaminen uudella vaatii kiinteistönmääritystoimituksen.

Asemakaava-alueen ulkopuolella vastuutaho rajaepäselvyyksissä on Maanmittauslaitos.

Maaperätutkimukset

Kaupungin  omiin tarpeisiin tehdään paino-, täry-, tai lyöntikairauksia rakentamisen perustamisratkaisun suunnittelun lähtötiedoiksi. Perustamistapalausuntoja ei kyseisiin toimenpiteisiin tehdä.