Kaivuluvat

 

Työskenneltäessä kadulla tai muulla yleiselle alueella on työstä vastaavan tehtävä ilmoitus kaupungille (Kunnossapitolaki 14§).

Ilmoitusvelvollisuuden alaisia töitä ovat esimerkiksi:

Kaivu- ja sijoitusluvan tarkoituksena on antaa kunnalle mahdollisuus ohjata, valvoa, ajoittaa ja sovittaa yhteen töitä ja niiden suorittamista niin, että töistä liikenteelle tai muulle käytölle aiheutuvia haittoja voidaan estää ja vähentää.

Kaivuluvan hakeminen

Kaivu- ja sijoituslupaa haetaan oheisella lupalomakkeella viimeistään 21 vrk ennen töiden aloittamista. Lupahakemukset tulee lähettää Lupapiste-palvelun kautta.

Lupapiste

Ennen kaivutyön aloittamista on hakijan selvitettävä muiden yritysten ja laitosten maanalaiset sekä maanpäälliset johdot, laitteet ja rakenteet kustannuksellaan.
Hakemukseen on liitettävä työn suunnitelmapiirustukset mittakaavassa 1:500, 1:1000 tai 1:2000 työn laajuudesta riippuen. Yleisen alueen tilapäinen käyttö saattaa vaatia myös tilapäisen liikennejärjestelysuunnitelman.

Maksut ja taksat

Yleisten alueiden käytöstä veloitetaan yhdyskuntalautakunnan päätöksen Yla/§2/25.1.2017  mukaisesti.