Kunnossa- ja puhtaanapito

Kaupungin hallinnoimia katukilometrejä Forssasta löytyy yhteensä yli 230 kilometriä. Näistä n. 160 km on katuja ja teitä, 60 km kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä n. 12 kilometriä. Katualuemäärät kasvavat vuosittain, kun uusia väyliä rakennetaan. Katujen kunnossapitoyksikön tavoitteena on pitää nämä katualueet ja niiden ympäristöt siisteinä ja turvallisina.

Kunnossapito jaetaan talvikunnossapitoon ja kesäkunnossapitoon.

 

Kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako

Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Kunnossa- ja puhtaanapitolaki määrää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien jakautumisesta.