6. Teollisuusyhdyskunnan julkisia rakennuksia - Lastentarha ja kerhola

Teollinen yhdyskunta huolehti vapaa-ajasta ja työväen lastenhoidosta.

Kerhola

Kuva 1. Kerholan rakennus ulkoapäin kuvattuna.kuva 1

Kerhola (kuvat 1-2 ja 5) rakennettiin vuonna 1900 alun perin seurataloksi, jossa oli voimistelusali, näyttämö, käsityöhuone, lukusali ja kirjastohuone. Tehdaskirjasto muutti uusiin tiloihin seuraavana vuonna. Talo tunnettiin kirjastotalona vuoteen 1930 asti, minkä jälkeen nimi muuttui kerholaksi. Rakennuksen piirustukset laati arkkitehti Hugo Lindberg. Vuonna 1949 rakennus uudistettiin. Työ tehtiin rakennusmestari Harry Nilssonin suunnitelmien mukaan. Sisäänkäynnin yhteyteen tuli katos ja katoksen yläpuolella oleva ikkunajako muutettiin.

Kuva 2. Kerholan rakennus.

kuva 2

Kuva 5. Kerholan rakennuksen piirrustukset.

kuva 5

Lastentarha

Kuva 4. Lastentarha ulkoapäin kuvattuna.

kuva 4

Forssa Osakeyhtiö rakennutti lastentarhan 1901 (kuvat 3-4 ja 6-7). Silloinen tehtaan isännöitsijä August Borgström ja hänen vaimonsa perustivat lastentarharahaston lasten päivähoidon järjestämiseksi. Muidenkin kuin orpojen lasten hoito oli ongelmallista tekstiiliteollisuuspaikkakunnalla, jossa suurin osa perheenäideistä oli työssäkäyviä. Niinpä hanke toteutuikin lastentarhana eikä -kotina. Lastentarhan suunnittelija, arkkitehti Birger Federley aloitti työskentelynsä Lars Sonckin toimistossa ja lastentarhan rakennuksen suunnittelu kuului hänen ensimmäisiin itsenäisiin töihinsä omassa toimistossa. Seimiosastoa varten tehtiin laajennus Erik Bryggmanin laatiman suunnitelman mukaan 1949. Kansallisromanttisen puutalon julkisivut ovat edelleen yksityiskohdiltaan rikkaat, vaikka mm. norjalaisvaikutteiset lohikäärmepäät on poistettu. Rakennuksen yläosassa on paanutus.

Kuva 3. Lastentarhan piirrustukset.kuva 3

Kuva 6. Lastentarhan piirroskuva.kuva 6

Kuva 7. Lastentarhan sisäänkäynti.

kuva 7