4. Teollisuusyhdyskunnan julkisia rakennuksia - tehtaankoulu

Kuva 1. Koristeellinen puurakennus.kuva 1

Teollinen yhdyskunta oli kokonaisuus, jossa tehdas järjesti myös työtä tekevien lasten koulunkäynnin. Tehdas rakennutti kolme koulua Forssan keskustan alueelle ja yhden Kojon kartanon lähelle Forssan pohjois-osaan. Lapsille annettiin opetusta ilmeisesti jo vuodesta 1855, mutta viimeistään vuodesta 1858 lähtien ensin Kosthollissa ja sitten sen viereisessä Wahreninkadun pytingissä. Forssa Osakeyhtiön perustama teh- taankoulu valmistui 1861-65 lähelle tehdasaluetta ja työväen asuinrakennuksia, Yhtiönpuiston eteläreunalle. Rakennus siirrettiin vuonna 1979 nykyiselle paikalleen viereiseltä tontilta. Rakennus toimi alusta lähtien myös tehdasyhdyskunnan kirkkona (kuva 5, päädyssä oleva risti). Lähin kirkko oli aiemmin Tammelan keskustassa saakka. Koulu oli viimeinen maahamme perustettu vuoro-opetuskouluna (ns. bell-lancasterilainen) aloittanut tehtaankoulu, ja jo 1860-luvulla ainoa toiminnassa oleva. Opetusmetodi perustui siihen, että suurta oppilasjoukkoa opetettiin käyttämällä vanhempia oppilaita opettajina. Koristeellisen puurakennuksen suunnitteli lääninarkkitehti Georg Theodor Polychron Chiewitz (kuva 1). Rakennukseen tuli yksi iso sali, joka sopi myös jumalanpalveluksiin (kuva 4). Saliin rakennettiin neljä kaakeliuunia (kuva 2). Toisen uuniparin väliin sijoitettiin urut (kuva 3). Opettajan asunto sijaitsi talon päädyssä. Koulu on korjattu 2006.

Kuva 5. Kuva rakennuksen päädystä, jossa on risti.kuva 5

Kuva 4. Piirroskuva rakennuksesta.kuva 4

Kuva 2. Kaakeliuuni.kuva 2

Kuva 3. Vanha pohjapiirros rakennuksesta.kuva 3