2. Teollisuusyhdyskunnan työväen asuinalueet - Wahreninkatu

Teollisuuden kasvun myötä Forssaan muuttanut kasvava työläisväestö tarvitsi katon päänsä päälle. Yhtiö rakennutti asuntoja aluksi teetettyjen kokonaissuunnitelmien ja kaavojen mukaan tai työväelle vuokrattiin ja myytiin rakennettavia tontteja palstoitusalueilta. Myös maanviljelijät myivät kyläalueilta tontteja ilman kokonaissuunnitelmaa ja lopputulos oli vapaamuotoisempaa. 1850-luvulla työväenasuminen sijoittui pientaloihin. 1920-50- luvulla tehtiin rivitaloihin perustuva asuinalue Ameriikka.

Kuva 1. Vanha kartta Forssasta.

kuva 1

Ensimmäiset työväenasunnot, Wahreninkadun pytingit, sijoittuivat kehräämölle johtavan puistokujan varteen (kuva 1). Wahreninkadun varrelle rakennettiin kesällä 1848 yhdeksän kahden perheen taloa. Useamman perheen työväenasuntoja tehtiin eri puolille Forssaa (kuva 3). Piirustus ei ole Wahreninkadun rakennuksia, mutta suunnitteluperiaatteet ovat samanlaiset. Yhden perheen osuus on saatettu jakaa useampaan huoneeseen eri tavoin. Wahreninkadun talot rakennettiin komean puukujan varteen. Kuja oli reunustettu molemmin puolin kahdella koivurivillä, joka ovat vielä nähtävissä myös vanhassa valokuvassa (kuva 2). Taloilla oli suorakaiteen muotoiset puutarhapalstat kadun puolella. Palstat oli rajattu pensasistutuksin. Kujan päähän rakennettiin perheettömiä työntekijöitä varten kostholli, jota vastapäätä oli varasto.

Kuva 3. Työväenasunto.

kuva 3

Kuva 2. Näkymä kivipylväiltä puistoon.

kuva 2

Viisi työväenasuntoa on jäljellä. Vanhan torin varrella sijainnut rakennus on purettu. Kosthollin vierestä olevien rakennusten paikalle on rakennettu 1900-luvun alussa kaksi isompaa virkailija-asuntoa, joista toinen paloi. Myös kosthollin paikalle rakennettiin virkailija-asunto 1900-luvun alussa. Rakennukset ovat hirsirunkoisia ja korkealla ullakolla varustettuja. Ullakolle oli mahdollista sijoittaa asuintiloja harjan kohdalle. Koska rakennuksille tuli kohtuullisen korkea julkisivu, olivat ullakon pienet ikkunat tärkeitä julkisivusommitelmassa. Avokuistit tai kuistit koristeltiin rikkaasti.

Wahreninkadun asuntoalue muodostaa valtakunnallisesti ainutkertaisen kokonaisuuden kehräämön alueen kanssa.