aA
 
 
aA
 

Parkkiaro

punatiili4.jpg
 
 

Parkkiaro osayleiskaava

Parkkiaron alue on Forssan kaupungin omistuksessa. Se on pääosin pienipiirteistä met­säistä kumpuilevaa maastoa. Alueen rakentamista tutkitaan paikan lähtökohdista: pieni­piirteiset maaston muodot säilytetään puistoalueina ja tasaisemmat maaston osat käy­tetään asuintonteiksi. Kaavan luonnosvaiheessa on osoitettu aloituskorttelit, joista ase­makaavoitus aloitetaan (Parkkiaro I). Luonnos oli nähtävänä 20.6. - 8.8.2011.  

Kaavaluonnos oli nähtävänä 20.6. - 8.8.2011.

Kaavaehdotusta työstetään talven ja kevään 2019 aikana.  

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit