aA
 
 
aA
 

Kojo

punatiili4.jpg
 
 

Kojo-osayleiskaava 

Kaava-alue käsittää Kojon kyläkeskuksen alueen.

Osayleiskaavalla täydennetään Kojon kyläkeskuksen alueen rakennetta. Kaava-alue käsittää Kojon kirkkotien ympäristön Kukkopillintieltä pohjoiseen, Rekirikontien ympäristön Kulmalasta pohjoiseen, Heiniläntien ympäristön Heinilästä länteen, Koijärventien ympä-ristön Kaurinkoskentien tienoilta Paasikankaantielle, Haukamontien ympäristön Hieta-rannasta itään, Pukkilantien ympäristön ja Korvenojantien ympäristön Koijärventieltä 470 metriä itään päin.  

Yleiskaavasta on valmisteilla kaavaehdotus, joka pyritään saamaan virallisesti nähtäville syksyn 2018 aikana.

- Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342.

Luonnosvaihe

Valmisteluvaihe

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit