Kojo-osayleiskaava 

Kaava-alue käsittää Kojon kyläkeskuksen alueen.

Osayleiskaavalla täydennetään Kojon kyläkeskuksen alueen rakennetta. Kaava-alue käsittää Kojon kirkkotien ympäristön Kukkopillintieltä pohjoiseen, Rekirikontien ympäristön Kulmalasta pohjoiseen, Heiniläntien ympäristön Heinilästä länteen, Koijärventien ympä-ristön Kaurinkoskentien tienoilta Paasikankaantielle, Haukamontien ympäristön Hieta-rannasta itään, Pukkilantien ympäristön ja Korvenojantien ympäristön Koijärventieltä 470 metriä itään päin.  

Yleiskaavasta on valmisteilla kaavaehdotus, joka pyritään saamaan virallisesti nähtäville kevään 2020 aikana.

- Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342.

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI, yla 12.10.2016, kh 31.10.2016, nähtävänäolo 7.11. - 5.12.2016

Valmisteluvaihe