Keskusta läntinen osayleiskaava

Kaava-alue käsittää Kuhalan ja Talsoilan kaupunginosat Valtateiden 2 ja 10, Yhtiönkadun, Eteläisen puistokadun, Rautatienkadun ja Turuntien välisellä alueella lukuun ottamatta Forssan kansallisen kaupunkipuiston teemaosayleiskaavan alueita.
Kaavalla tarkastellaan rakennettua kokonaisuutta ja siihen liittyvää liikenteellistä järjestelmää, virkistysalueiden muodostamaa verkkoa sekä niitä osakokonaisuuksia, jotka vaikuttavat alueen käyttöön ja kehittämiseen laajemmin (esim. asuinalueiden turvallisuuteen liittyviä teollisuudesta tulevia vaara-alueita ja asuinalueiden suojaamiseen melulta tai kaupungin kehitykselle olennaisen puhtaan juomaveden lähteen turvaavan pohjaveden suojaukseen liittyviä asioita).
Kaava on täydennetty liito-orava ja lepakkoinventoinnilla. Tästä on edetty ekologisten käytävien ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävien alueiden osoittamiseen sekä hiilivarastojen arvioinnin tekemiseen. Selvityksiä työstetään ja ehdotuksesta käydään viranomaisneuvottelu ennen jatkokäsittelyjä.
- Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 20.3.2019, kh 8.4.2019, nähtävänäolo 15.4. - 20.5.2019