hevossilta  osayleiskaava

Hevossillan museotila on ulkoilmamuseo, maaseutumatkailutila, luonnonsuojelualue, lähivirkistysalue ja lomamökkialue. Alue on irrallaan yleis- ja asemakaavoitetusta alueesta. Maanomistajalta tulleessa kaavoitushakemuksessa esitetään, että alueelle kaavoitettaisiin matkailuliiketoimintaa, lisäksi kaavaan merkitään arvorakennukset sekä alueella sijaitsevat luontokohteet tai suojelualueet.

Kaupunginhallituksen 16.12.2019 tekemän päätöksen mukaisesti Hevossilta osayleiskaavaa laadittaessa tarkastellaan aluksi Kanta-Hämeen maakuntakaavassa olevan EOk 521 -kallioainesten ottoalueen sekä olemassa olevan maankäytön ja suojelualueet SL 938 ja 939 sisältävän kaavoitettavan alueen vaikutukset toisiinsa. Kaavoitustyö aloitetaan alueen erilaisten toimintojen keskinäisten vaikutusten arvioinnilla ja niihin liittyvien selvitysten tekemisellä. Päätöksentekijät arvioivat selvitysten perusteella kaavan etenemistä ja sisältöä.

Kaavasta on valmistunut 11.4.2022 luonnos, jota käsiteltiin yhdyskuntalautakunnassa 28.4.2022 ja hallituksessa 16.5.2022 luonnosvaiheen nähtävänäoloa varten.

Osayleiskaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mu­kai­sesti nähtävänä 6.6. - 8.7.2022 maankäytön suunnittelu­yksi­kössä, kau­pun­gin­talon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloai­koina. Kaavamateriaali on nähtävänä myös näillä sivuilla. 

Nähtävänäoloaikana osalliset voivat käydä tutustumassa kaava-luonnokseen ja ilmaista siitä mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet voi myös toimittaa osoitteeseen Forssan kaupunki, PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi.

 Lisätietoja antavat ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI    yla 28.4.2022, kh 16.5.2022