kaavatiedot yleiskaavat

Kuva yleiskaavasta.
                                                                                    Kojon osayleiskaavan kaava-alueen rajauskartta