kaavatiedot yleiskaavat

Kaavoituskatsauskartassa on aluerajauksella esitetty kaikki valmisteilla olevat kaavat. Kaavojen tarkemmat asiakirjat ja eteneminen on esitetty kaavakohtaisesti kaavatiedoissa ja ne löytyvät kaavan nimen perusteella.

Kuva yleiskaavasta.
  Kojon osayleiskaavan kaava-alueen rajauskartta