Uusikylä III B   -asemakaavamuutos

Keskuskadun, Kauppakadun, Sepänkujan ja Loimijoen välisellä alueella kortteleissa 25 ja 28 uudis­tetaan vanhentunutta asemakaavaa ottaen huomioon alueen valtakunnallisesti mer­kittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Lisätietoja antavat  kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi 

Kaavaa on tarkistettu nähtävänäolon jälkeen vähäisessä määrin ottaen huomioon saatujen lausuntojen sisältämiä asioita.

Kaava hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 10.10.2022.

Kaavan hyväksymisestä on jätetty valitus hallinto-oikeudelle. Kaupunginhallitus on antanut 6.2.2023 § 39 hallinto-oikeuteen vastineet valitukseen.
- Kaupunginhallitus käsitteli uudelleen kaavamuutosta 13.3.2023 kokouksessa.
- Valituksen jättänyt on ilmoittanut hallinto-oikeudelle, että valitus on peruttu.
-
Kaupunginhallitus käsitteli kaavamuutosta 14.8.2023 kokouksessa ja päätti, että 10.10.2022 hyväksytty Uusikylä III B -asemakaavamuutos kuulutetaan voimaan.

- Kaava kuulutettiin voimaan 27.8.2023, virallinen voimaantulopäivä on 28.8.2023.

HYVÄKSYMISVAIHEEN MATERIAALI kh 10.10.2022

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI kh 2.5.2022, nähtäv. 16.5. - 15.6.2022

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 16.12.2020, kh  18.2.2021, näht. 1.2. - 1.3.2021