Uusikylä II L

Kauppakadun, Oikokadun, Yhtiönkadun, Veturitallin puiston ja Keskuskadun välisellä alueella uudis­tetaan vanhentunutta asemakaavaa ottaen huomioon alueen valtakunnallisesti mer­kittävä rakennettu kulttuuriympäristö.