Uusikylä II K asemakaavamuutos

Kauppakadun, Oikokadun, Käsityöläiskadun ja Keskuskadun välisellä alueella uudis­tetaan vanhentunutta asemakaavaa ottaen huomioon alueen valtakunnallisesti mer­kittävä rakennettu kulttuuriympäristö.