aA
 
 
aA
 

Sortohaka II C

 
 

Sortohaka II C asemakaavamuutos

Kiinteistön omistaja on pyytänyt kaavoitusta kiinteistölle 61-1-352-12.  Pyynnön mu­kaisesti kaavoituksen yhteydessä tutkitaan liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aihe­uttamattomien pienteollisuusrakennusten sekä järjestöjen toimitiloja sisältävien ra­kennusten korttelialueen (KTY-13) vyöhykkeeltä yhden osan muuttamista asuinkäyt­töön. Samalla tutkitaan läheisen ympäristön korttelialueiden käyttötarkoitusten tarkistamistarpeita.

Kaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti alustavasti nähtävänä
5. - 23.3.2018 teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kaupungintalon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloaikoina.

Nähtävänäoloaikana osalliset voivat käydä tutustumassa kaavaluonnokseen ja ilmaista siitä mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet voi myös toimittaa osoitteeseen Forssan kaupunki, PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi.

Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360, anne.seppala@forssa.fi.

Forssassa 2.3.2018

Tekninen ja ympäristötoimi

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit