Rytökallio asemakaava

Rytökallion alueella tutkitaan yleiskaavan mukaisten teollisuusalueiden sijoittumista alueelle. Asemakaavassa otetaan huomioon myös mahdollinen ratalinjaus. 

Asemakaavasta oli luonnosvaiheen kuuleminen 8.1. - 2.2.2018.

Seuraavaksi asemakaavasta valmistellaan kaavaehdotus. Nyt alueesta on tekeillä liito-oravaselvitys, jonka valmistumisen jälkeen asiakirjoja valmistellaan syksyn aikana päättäjäkäsittelyyn.
Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360.