Rytökallio asemakaava

Rytökallion alueella tutkitaan yleiskaavan mukaisten teollisuusalueiden sijoittumista alueelle. Asemakaavassa otetaan huomioon myös mahdollinen ratalinjaus. 

Asemakaavasta oli luonnosvaiheen kuuleminen 8.1. - 2.2.2018. 

Seuraavaksi asemakaavasta valmistellaan kaavaehdotus. Nyt alueesta on tekeillä liito-oravaselvitys. Tällä hetkellä kaava-alueen käyttötarkoitusta mietitään uudelleen nykyisten tarpeiden mukaan. Kaavoitus etenee, kun alueen uudet suunnitelmat selviävät.
Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342.