PISPANMÄKI III B ASEMAKAAVAMUUTOS

Alue käsittää Pispanmäen liike- ja toiminta-alueen osan Koskivuorenkadun ja Yrittäjäkaaren ympäristössä.

Alueella on tarpeita liiketoimintasektorin kehittämiseen ja lisärakentamiseen, joka edellyttää kaavamuutosta. Kaavalla tutkitaan korttelialueen laajentamista ja pysäköintijärjestelyjä lisääntyvän toiminnan mahdollistamiseksi.

Kaavasta on valmisteilla luonnos.

- Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 360, anne.seppala@forssa.fi  ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 342, sirkka.koykka@forssa.fi