aA
 
 
aA
 

Nummi I B

punatiili4.jpg
 
 

Nummi I B asemakaavamuutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on käyttötarkoituksen muuttaminen asumisen ja palvelujen suuntaan hotellitoiminnan päätyttyä. Muutos edellyttää pysäköintijär­jestelyjen tutkimista. Liikennejärjestelyt tutkitaan erityisesti valtatien liittymän osalta. Rivi- ja omakotirakennusten korttelialueiden osalta kaavaa tarkistetaan ja ajanmu­kaistetaan sekä huomioidaan pohjavesialue.

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit