Lunttila II E   Asemakaava

Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa asemakaavan ja rantakaavan välinen alue
siten, että huomioidaan kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Kaava käsittää Klemelän leirikeskuksen tilan ja Leppärannan tilan, 61-406-5-33.