Korkeavaha II C asemakaava  

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia Saarelantien eteläpuoliselta alueelta tulleet kaavoituspyynnöt sekä ns Itäisen ohitustien ja siitä kaupunkiin sisäänajon linjaus.
Forssan ammatti-instituutin pysäköintitarpeen sovittaminen alueelle tutkitaan huomioiden Saksanrimpi ja sijainti pohjavesialueella. Nykyiselle virkistysalueelle toteutuneiden rakennusten osalta asemakaavaa muutetaan siten, että rakennetut katos ja varasto tulevat osaksi ammatti-instituutin tonttia. Saarelantien varrelle toivotaan pientalojen rakennuspaikkoja.  Kaavasta valmistellaan ehdotusta.
Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342.

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 12.12.2018, kh 17.12.2018, nähtävänäolo 2. - 28.1.2019