Korkeavaha II C asemakaava  

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia Saarelantien eteläpuoliselta alueelta tulleet kaavoituspyynnöt sekä ns. Itäisen ohitustien sekä siitä sisäänajon linjaus Urheilukentänkadulle. Saarelantien varrelle on toivottu pientalojen rakennuspaikkoja.
Samalla tutkitaan Forssan ammatti-instituutin pysäköinnin lisätarpeen sekä virkistysalueelle toteutuneiden rakennusten sovittaminen alueelle ottaen huomioon Saksanrimpi ja alueen sijainti pohjavesialueella. Kaava-aluetta on ehdotusvaiheessa laajennettu käsittämään myös  entinen Nummen kaatopaikka-alue.
Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342.

Asemakaavamuutosalueelle on laadittu ehdotus 11.7.2022, jota käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 29.8.2022 ehdotusvaiheen kuulemista varten. Kaava-alue kuulutetaan ehdotusvaiheessa uudella rajauksella, koska sitä on muutettu koskemaan koko suljetun Nummen kaatopaikan alue.

Asemakaavaa koskeva ehdotus 11.7.2022 on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 26.9. - 28.10.2022 Forssan maankäytön suunnittelu­yksi­kössä, kau­pun­gin­talon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloai­koina.

Asemakaavaehdotukseen sisältyy kortteleiden 367 ja 1410 - 1415 sitovat tonttijakoehdotukset.

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava nähtävänäoloaikana, viimeistään 28.10.2022 klo 15, kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62 (Turuntie 18), 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi

Lisätietoja asiasta antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342.

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI kh. 29.8.2022


LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI, yla 12.12.2018, kh 17.12.2018, nähtävänäolo 2. - 28.1.2019