aA
 
 
aA
 

Keskusta IV F

punatiili4.jpg
 
 

Keskusta  IV F asemakaavamuutos

Tapulikadun varren korttelissa 61 tontin 11 asemakaavaa muutettiin vuonna 2009 valmisteilla olevan hankkeen mukaisesti palvelu-, liike- ja toimistorakennusten kortte­lialueeksi. Hanke on jäänyt kuitenkin toteuttamatta. Nyt tilalle tutkitaan asuinraken­tamista. Tien toisella puolella korttelissa 72 on jäänyt rakentamaton asuinkerrostalotontti, jonka käyttömah­dollisuuksia tutkitaan uudelleen asemakaavassa. Asemakaavan muutosluonnosta val­mistellaan kesällä 2017.

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit