Järvenpää  II asemakaava

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta sijoittaa asumista Saarelantien ja Valtatien 10 väliselle alueelle. Kaava-alueen länsiosassa on asemakaavalla osoi­tettu huoltoasemien korttelialue. Merkintä ei ole enää ajanmukainen, koska alue on I-luokan pohjavesialuetta eikä alueelle ole saatu lupaa huoltamolle. Kaavan yhtey­dessä selvitetään onko maakuntakaavassa osoitettu asuinalueen laajentaminen pohjavesialueelle mahdollista.