Haudankorva III E  asemakaavamuutos

Kutomon alueen itäpuolella sijaitsevan rakentamattoman teollisuusalueen sekä Van­han meijerin, kerrospytingin ja Forssan levyn teollisuuskiinteistön asemakaavaa muutetaan. Kaavoitusta tutkitaan maanomistajien aloitteesta. Muutoksessa tutkitaan voidaanko oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan mukaisesti sovittaa alueelle asumista ja ratkaistaan rantaan riittävät viheralueet ja -yhteydet. Kaavaa viedään eteenpäin Haudankorvan osayleiskaavan rinnalla.
- Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360, anne.seppala@forssa.fi. 

Nyt asemakaavasta valmistellaan kaavaehdotusta. Kaavan eteneminen edellyttää maanomistajien kanssa sovittua maankäyttösopimusta, josta neuvotellaan parhaillaan.

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 24.1.2018, kh 5.2.2018, nähtävänäolo 12.2. - 9.3.2018