Haudankorva  I C asemakaavamuutos

Haudankorvan kortteleissa 421 ja 422 kerrostalot on rakennettu  1970-luvulla. Rakentaminen on tehty niin tehokkaasti, että vapaa tonttipinta-ala on jäänyt pieneksi. Tonteille ei mahdu jätesäiliöt ja kaikki autopaikat. Asemakaavan tarkoituksena on tutkia korttelin 421 kiinteistöjen jätesäiliöiden sijoitusta viereiselle pienelle puistoalueelle.
Rytyntien varren korttelin 422 kiinteistöt on otettu kaavaan kaupungin infrapalvelujen pyynnöstä. Näiden kiinteistöjen kohdalla on tarkoitus tarkastella katualueiden rajauksia.
Mukaan on otettu myös kortteleita ympäröivät puistoalueet mm. alueen hulevesijärjestelyjen vuoksi. Asemakaavaehdotus 20.3.2020 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 14.9.2020. Asemakaava on tullut voimaan 2.11.2020.
**  Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti, p. 03 4141 5342,  sirkka.koykka@forssa.fi

EHDOTUS- / HYVÄKSYMISVAIHEEN MATERIAALI