kaavatiedot asemakaavat

Kaavoituskatsauskartassa on aluerajauksella esitetty kaikki valmisteilla olevat kaavat. Kaavojen tarkemmat asiakirjat ja eteneminen on esitetty kaavakohtaisesti kaavatiedoissa ja ne löytyvät kaavan nimen perusteella.

Kaavoituskatsauskartta 2020
Vuoden 2020 kaavoituskatsauskartta