Valtateiden 10 ja 2  maankäyttöä palveleva kehittämisselvitys

Selvityksen tavoitteena on tarkistaa suunnittelualueella maankäytön kehittämisestä aiheutuvien merkittävien liittymien tavoitetilanne. Samalla selvitetään liittymien ja tieverkon vaiheittaiset toteuttamismahdollisuudet  sekä sujuvat liikenneyhteydet teiden varsilla kehitettäville alueille. Kehittämisselvitys on tehty maankäytön suunnittelun taustaselvitykseksi, jotta teiden varren maankäytössä voidaan ottaa huomioon valtateiden 10 ja 2 kehittämisen tavoitteet. Kehittämisselvityksen lähtökohtana on ollut vuonna 2007 valmistuneen selvityksen ”Pääteiden kehittämisen tavoitteet ja toimintalinjat” mukainen vt 10:n ja vt 2:n tavoitetila.

Kehittämisselvityksen suunnittelualueen rajauskartta
  Kehittämisselvityksen suunnittelualueen rajauskartta

Työn tilaajana olivat Tiehallinnon Hämeen tiepiiri, Forssan kaupunki sekä Jokioisten ja Tammelan kunnat. Aluehallintomuutoksen 1.1.2010 myötä työn yhdeksi tilaajaksi ja suunnitelma-alueen vastuuviranomaiseksi tuli Uudenmaan ELY-keskus.

Valtateiden ratkaisujen suunnittelussa on lähdetty kuntien lyhyen ja pitkän tähtäimen kaavoista ja muista maankäyttösuunnitelmista, joiden perusteella on määritetty maankäytön kehittymisen näkökulmasta tieverkon kehittämistarpeet.

Raportti
2030 yleiskartta 1
2030 yleiskartta 2
Välivaihe yleiskartta 1
Välivaihe yleiskartta 2