kaavoitusvaiheet

Kaavoitus eri muodoissaan on tärkein kaupungin maankäytön suunnittelu- ja vaikutusjärjestelmä. Kaupungin kaavoituksen tavoitteena on luoda kuntalaisille asukasystävällinen ympäristö, johon voi sitoutua. Kaupunkikokonaisuudella haetaan identiteetiltään vahvaa, virikkeitä antavaa ja vihreätä, ekologisesti helposti hallittavaa riskitöntä kokonaisuutta. Maanhankinnoilla tuetaan järkevän kokonaisuuden rakentamista. Historiallisesta teollisuusyhdyskunnasta kasvanut nykyinen Forssan kaupunkialue, on jopa kansainvälisesti aivan erityinen. Teollinen yhdyskunta on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Kaavoituksessa haetaan oikeat paikat erilaisille toiminnoille huomioiden kaupunkirakenteen ja ympäristön muodostama kokonaisuus. Kaavoituksella turvataan toiminnat eriluonteisille tuotannon, teollisuuden ja kaupan alueille.

Maankäytön suunnittelu vastaa suunnittelun vuorovaikutuksesta. Maankäytön suunnittelussa huomioidaan lain ja asetuksen määräykset, tehdään kaavojen pohjaksi riittävät selvitykset, jotka osaltaan ohjaavat kaavojen sisältöä. Kaavoituksen eri vaiheissa tapahtuva kuuleminen varmistaa sen että myös asukkaita ja muita toimijoita kuullaan heidän ympäristöään koskevissa muutoksissa.

Näkymä kehräämöltä Kaukjärvelle päin
Kaupunkinäkymä Kehräämöltä Kaukjärvelle päin