Linikkala osayleiskaava

Kaava käsittää Yhtiönkadun, Hämeentien, Itäisen ohikulkuväylän ja Loimijoen välisen alueen.
- Osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.4.2015.
- Kaava on tullut voimaan 1.6.2015.