Linikkala osayleiskaava

Kaava käsittää Yhtiönkadun, Hämeentien, Itäisen ohikulkuväylän ja Loimijoen välisen alueen.
Osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustoossa 20.4.2015.
Kaava on tullut voimaan 1.6.2015.